Formaliteiten + digitale inschrijving seizoen 2017-2018

 

  1. Alle formaliteiten en info voor het nieuwe seizoen
  2. Clubinschrijving handleiding
  3. Handleiding digitale inschrijving leden (Voetbal Vlaanderen)

MEDEDELING VLAAMSE VOETBALBOND:

Op de infosessie(s) voor de clubs werd de limietdatum voor inschrijvingen op het nieuwe platform E-kickoff vastgelegd op 01/11/2017.

De voorbije weken hebben we een stand van zaken opgemaakt rond het aantal inschrijvingen. We stellen vast dat reeds heel wat ploegen de nodige inspanningen gedaan hebben om hun leden in het nieuwe ledenbeheer in te schrijven, waarvoor onze oprechte dank. Toch stellen we ook vast dat een aantal clubs nog niet de gewenste vooruitgang geboekt hebben. Deze clubs willen we dan ook aansporen om hun Digipass (vaker) bij de hand te nemen en hun administratieve plichten te vervullen.

De federatie wenst iedereen de kans te geven om alle leden op de correcte manier in te schrijven, bij voorkeur zonder maatregelen te moeten nemen. We weten dat de procedure iets langer duurt en dat de medewerking van alle spelers vereist is. Mogelijke technische problemen moeten soms de wereld uitgeholpen worden vooraleer men verder kan.

De federatie heeft hierdoor beslist om de termijn te verlengen tot en met 31/12/2017. Dit is de nieuwe en definitieve richtdatum waarop ieder lid dat momenteel in het oude ledenbeheer zit, ook op de correcte manier in E-kickoff moet geregistreerd zijn.

Na deze datum zullen we, in overleg met het kernbestuur, ingrijpen waar nodig.

 

We vestigen tevens graag nog even de aandacht op volgende punten:

  • In bijlage kan u de handleiding vinden die op iedere infosessie werd uitgedeeld.
  • We verwijzen ook eens naar de filmpjes die op Youtube beschikbaar zijn: https://youtu.be/Yb4p_MOTFr4 (aansluiting aanmaken)

https://youtu.be/MCekX36QSW8 (aansluiting ondertekenen)

  • Indien er een nieuwe speler wordt ingeschreven, moet die nog in beide platformen (Ledenbeheer en E-kickoff) ingeschreven worden.
  • Indien de speler niet digitaal kan tekenen, kan u het aansluitingsformulier afdrukken en de speler manueel laten tekenen. Dit ondertekende document moet u dan opsturen naar Voetbal Vlaanderen, Dienst Aansluitingen, Houba De Strooperlaan 145, 1020 Brussel.
  • Ook de niet-spelers/bestuursleden moeten op dezelfde wijze aangesloten worden.
  • Wie problemen heeft om de aansluiting correct te doen kan contact opnemen met:

Secretariaat minivoetbal: 09/224.15.44. of via minivoetbal@voetbalvlaanderen.be

Support Dienst Aansluitingensupport@footbel.com of op het nummer 02/477.12.48.

 

 

Jeroen Van de Gehuchte

+32 (0)479/550844

 

 

nieuwe ploegen: overschrijven van 150€ op rekening van Kern Waregem BE25068899990982 (met vermelding 'naam ploeg', 'voorschot WC2017-2018')
Advertenties